• Nationaal Benchmark en Trend- onderzoek Klantinteractie 2017

    De trends en kengetallen in klantinteractie

    Hoe staat uw contact center er voor in vergelijking met de andere contact centers?

    Door: Martine Ferment & Cris Donze

    Bestel nu!

Toonaangevend onderzoek in de Nederlandse contact center branche

Het Klantinteractie Research Centrum is een stichting die zelfstandig onderzoek doet in de klantinteractie branche. Middels deze onderzoeken vergroten wij de inzichten binnen de sector en inspireren wij de ontwikkeling van klantinteractie en klantenservice. Het doel van de stichting Klantinteractie Research Centrum (afgekort KIRC) is het optimaliseren van klantenservice en klantinteractie in Nederland en daarbuiten. Daartoe verricht de stichting zelfstandig onderzoek en verzamelt wereldwijd data over klantenservice.

Deze kennis en inzichten worden beschikbaar gesteld aan belangstellenden, zoals contact center managers, marketing professionals, studenten of leveranciers van oplossingen in klantinteractie- en customer service. Kijk voor onze kennis en inzichten naar onze publicaties.

Op 14 december jl. presenteerde Stichting KIRC met trots haar nieuwste boek 'Menselijke service in een digitale wereld', waar de actuele trends en cijfers in klantcontact inzichtelijk worden gemaakt. Welke invloed hebben technologie en de digitalisering op klantcontact, en hoe kan de klant 'omnichannel' gevolgd worden? Dit boek geeft u daarin meer inzicht. U kunt het hier bestellen. KIRC doet naast het onderzoek-op-eigen-initiatief, ook onderzoeken in opdracht.

Stichting KIRC en Klantenservice Federatie organiseren Nationaal Sectoronderzoek Klantcontact

Stichting KIRC en KSF hebben de handen ineengeslagen voor het grote Nationaal Sectoronderzoek Klantcontact 2017. Voor dit onderzoek worden alle contact centers van Nederland uitgenodigd om cijfers en inzichten over hun organisatie te delen. Zo dragen we samen bij aan de verdere professionalisering van onze sector.

De komende weken ontvangen KSF-leden en KIRC-relaties een persoonlijke uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel graag meedoen? Klik hier voor de vragenlijst!

KlantInteractie Research Centrum 2017