In het kader van de Strategic Decisions Monitor deed Stichting KIRC, in samenwerking met sponsor Platform voor Klantgericht Ondernemen, onderzoek naar de toepassingen van Artificiële Intelligentie (AI). Uit de resultaten blijkt dat 20% van de ondervraagden AI als een strategisch speerpunt ziet. De meeste deelnemers aan het onderzoek zeggen AI vooral te kennen als een middel om geautomatiseerde communicatie mogelijk te maken. Daarnaast wordt AI ingezet om back-office processen te automatiseren.

Download het rapport