Voor het meten van de klantbeleving na klantcontact geven steeds meer organisaties de voorkeur aan de Customer Effort Score. De Net Promoter Score® heeft op dit gebied duidelijk ingeboet aan populariteit. Dat is één van de opmerkelijke uitkomsten van recent onderzoek door het Klantinteractie Research Centrum.

Met name op het gebied van de algehele prestaties van het klantcontactcenter, de diverse touchpoints in het contact en het transactionele contact blijkt de CES een betere metric dan de NPS®. Op het onderwerp product is geen significant verschil gemeten. De NPS® geniet wel de voorkeur voor het meten van de onderwerpen relatie en reputatie.