Contact centers in Nederland staan voor een grote uitdaging. Door het steeds complexer wordende klantcontact neemt de behoefte aan hoogopgeleide medewerkers verder toe, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Hoe gaan zij hiermee om? In de Strategic Decisions Monitor van januari stond dit onderwerp centraal.

Samen met SUSA deden we onderzoek naar dit thema. 54 klantcontactprofessionals gaven hun mening. Gemiddeld genomen staan er ongeveer 10 vacatures open. Twee van de drie deelnemende contact centers geven aan dat het ze (heel) veel moeite kost om de vacatures gevuld te krijgen. Dit stelt contact centers voor een grote uitdaging; zeker gezien het feit dat klantcontact steeds complexer wordt. Lees hier meer over dit onderwerp.