Stichting KIRC

hét kennisinstituut voor klantinteractie in Nederland en België.

Stichting Klantinteractie Research Centrum

De Stichting Klantinteractie Research Centrum (afgekort KIRC) is de enige not-for-profit onderzoeksinstelling in Nederland voor klantcontact, klantinteractie en contact centers. KIRC verzamelt kennis over en doet zelfstandig onderzoek naar klantinteractie, met als doel het vergroten van inzichten binnen de sector en het inspireren van de ontwikkeling van klantinteractie en klantenservice.

Toonaangevend onderzoek in klantinteractie

Sinds de oprichting door Martine Ferment genereert KIRC kennis en inzichten middels onafhankelijk wetenschappelijk verantwoord en praktijkgericht onderzoek. De door KIRC verzamelde en onderzochte informatie wordt gebruikt door  professionals in klantinteractie, customer experience en customer service, zoals contact center managers, marketing professionals, studenten of leveranciers van oplossingen in klantinteractie- en customer service.

Doelstellingen en missie

De Stichting Klantinteractie Research Centrum is dé autoriteit voor onderzoekvraagstukken binnen de branche. KIRC verbindt bedrijven, professionals en kennisorganisaties door trends en ontwikkelingen in klantinteractie te spotten en deze actief te delen.

Onze missie is:
Het bevorderen van de professionalisering van de contact center branche door op eigen initiatief en in samenwerking met anderen, of in opdracht, onderzoeken uit te voeren en te publiceren naar belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de sector

KIRC streeft naar een continue verbetering van de kwaliteit van klantinteractie door als onafhankelijk klantplatform te fungeren en onderzoeken en events te organiseren, waarbij internationale vernieuwing, best practices en wetenschappelijk onderzoek centraal staan.

Werkwijze

KIRC streeft naar kennisdeling. Centraal daarbij staan de volgende uitgangspunten:

Het organiseren van kennismanagement: Hierbij gaat het om het delen, ontwikkelen en borgen van kennis op het vakgebied. Middelen die ingezet worden om dit te realiseren zijn: boeken, whitepapers, onderzoeksrapporten, seminars, lezingen, nieuwsbrieven, themagroepen en ontbijtsessies met branchegenoten.

Het organiseren van netwerken: KIRC is een netwerkorganisatie. Het leggen van verbindingen tussen branchegenoten is van cruciaal belang voor het realiseren van de missie en visie. Lezingen, seminars, themagroepen en ontbijtsessies zijn middelen die hiervoor ingezet worden.

KIRC organiseert elk jaar diverse succesvolle kennissessies en onderzoeken, zoals het Better Practices Theater op de Multichannel Conference en het jaarlijkse Nationaal Benchmark en Trendonderzoek Klantinteractie.

Sponsoren en donateurs

Om onderzoeken en evenementen te kunnen organiseren, promoten, het voor belangstellenden betaalbaar te houden en/of extra activiteiten te ontplooien, maakt KIRC gebruik van de bijdragen van sponsoren en donateurs, die de doelstelling van KIRC actief ondersteunen.

Donateurs ontvangen alle onderzoeksrapporten gratis en worden actief betrokken om bij te dragen aan de onderzoeken door bijvoorbeeld het aanleveren van onderwerpen of vragen over thema’s die zij onderzocht willen zien. Het donateurschap is mogelijk voor organisaties, maar ook voor individuele klantcontactprofessionals. Klik hier voor de mogelijkheden.

Sponsoren ontvangen onder andere 20 tot 50 exemplaren van de nieuwste researchrapporten. Logo’s worden op alle publicaties, presentaties en op de website van de stichting KIRC genoemd. Sponsoren ondersteunen KIRC actief door het initiatief in de branche kenbaar te maken. Als tegenprestatie maakt KIRC het mogelijk dat zij de beslissers en professionals in de branche treffen, hun eigen kennis en ervaring kunnen delen, kennis en ervaring van branchegenoten kunnen vergaren en ten behoeve van kennisdeling hun producten of diensten op een effectieve en efficiënte manier onder de aandacht kunnen brengen onder meer dan 1.000 bezoekers en deelnemers van onze evenementen en onderzoeken.

Sponsoren en donateurs hebben geen invloed op de resultaten van de onderzoeken.

Privacy

Bekijk hier ons privacybeleid.

Sponsoren